Có nên mua bộ lưu điện cũ hoặc thanh ly hay không

Mua bộ lưu điện cũ phải chấp nhận rủi ro

Mua bộ lưu điện cũ phải chấp nhận rủi ro

Có nên mua bộ lưu điện cũ hoặc thanh ly hay không
Rate this post